Kapcsolat

Liverton Kft.

Halásztelek
Mária u. 46.
2314

Tel: +36 20 9442 543
Fax: +36 24 450 044
liverton@liverton.hu

Munkabiztonsággal kapcsolatos szolgáltatások

2010.12.18.

Minden szervezett munkavégzés keretében történő tevékenység esetén a munkavédelmi törvény meghatározza a munkáltató kötelezettséget a munkabiztonsággal kapcsolatosan. Cégünk a következő munkabiztonsággal kapcsolatos szolgáltatásokkal tudja segíteni az Önök munkáját:

 • Munkabiztonsági rendszer átvilágítása és javaslattétel a hiányosságok megszüntetésre és továbbfejlesztésére.
 • A szervezeti egységek munkabiztonsági tevékenységének szervezése, irányítása a hatályos jogszabályok alapján történő ellenőrzése.
 • A Munkabiztonsági szabályozó rendszer kialakítása és szükség szerinti módosítása a jogszabályi változások figyelembe vételével.
 • Munkahelyi és kémiai kockázatértékelések elkészítése és éves felülvizsgálata.
 • Egyéni védőeszközök juttatási rendjének a meghatározása.
 • A vezetőkre háruló munkavédelmi feladatok ellátásához szakmai segítségnyújtás.
 • Beruházások, munkahelyek létesítése során munkavédelmi előírások ellenőrzése, üzembe-helyezési eljárásban való közreműködés.
 • A szervezeti egységek rendszeres / évenkénti legalább egy alkalommal történő/ munkabiztonsági ellenőrzése, havonta egy alkalommal célellenőrzések végrehajtása, intézkedés a hiányosságok megszüntetésére.
 • A bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartásba vétele, műszaki, szervezési intézkedés kidolgozása a hasonló balesetek elkerülésére érdekébe.
 • Veszélyes gépek, technológiák, munkafolyamatok munkabiztonsági üzembe helyezése. és felügyelete.
 • A létesítmények érintésvédelmi felülvizsgálatának elvégzése, ellenőrzése, nyilvántartása, a jegyzőkönyvek értékelése, intézkedések kidolgozása a hiányosságok megszüntetésére.
 • Szakértői vélemények, javaslatok összeállítása a megrendelő által kért speciális munkavédelmi kérdésekre.
 • Hatósági ellenőrzéseknél a Megrendelő képviselete.
 • Kapcsolattartás – együttműködés a területileg illetékes Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségekkel és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatokkal.
 • Szaktanácsadás a foglalkozás-egészségügyről szóló Kormányrendelet végrehajtására, együttműködés a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokkal.
 • Új berendezések üzembe helyezés előtti munkavédelmi felülvizsgálata, hatósági engedélyek meglétének ellenőrzése.
 • A felügyeletet gyakorló vezető rendszeres tájékoztatása az ellenőrzésekről, bekövetkezett eseményekről és az elvégzett feladatokról.
 • Munkavédelmi oktatások megtartása új belépőknek, ismétlődő jelleggel, valamint új technológiákhoz, gépekhez, munkafolyamatokhoz kapcsolódóan. Oktatási tematikák összeállítása valamint az oktatások dokumentálása.
 • Biztonsági felülvizsgálatok elkészítése.
 • Újraindítást megelőző vizsgálat elkészítése.
 • Mentési terv elkészítése, felülvizsgálata, szükség szerinti gyakoroltatása, havaria események modellezése.
 • Megvilágítottság, zaj-, légsebesség,  levegőtisztasági mérés.
 • Foglalkoztatottak jogosultságának ellenőrzése (jogosítványok, bizonyítványok alapján).
 • Gépek, emelőgépek, berendezések vizsgálata.
 • Villamos biztonságtechnikai mérések(érintésvédelmi, villámvédelmi stb.) elvégzése.
 • Egységes átfogó megelőzési stratégia kidolgozása.
 • Munkaeszköz, technológia, egyéni védőeszköz soron kívüli ellenőrzése.
 • Munkaeszköz, technológia, egyéni védőeszköz időszakos felülvizsgálatainak elvégzése, lebonyolítása.
 • Munkavédelem bejárások szervezése, dokumentálása, intézkedési tervek készítése.
 • Egészségvédelmi, biztonsági jelzések beszerzése, kihelyezése.
 • Elsősegélynyújtók oktatása, továbbképzése.
 • Elsősegély dobozok ellenőrzése, dokumentálása.
vissza